پسر کاپیتان فقید پرسپولیس به گزارشگر معروف پناه برد

هانی نوروزی به فردوسی پور: عمو بگو منو راه بدن روی سکوی قهرمانی!

عادل فردوسی پور مشغول گزارش مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس بود که ناگهان هانی فرزند زنده یاد هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس و پدربزرگش وارد باکس پخش زنده شدند!

ساعت 23:15 چهار شنبه ۳۰ فروردین
 #

به گزارش رادنیوز، پدربزرگ هانی نوروزی که از دست مسوولان برگزاری مراسم به دلیل راه ندادن هانی شاکی بود با اتاق فردوسی پور رفت تا او پادرمیانی کند.

هانی نوروزی هم رو به عادل فردوسی پور کرد و گفت:" عمو! بگو منو راه بدن روی سکوی قهرمانی..."

اما عادل فردوسی پور مشغول گزارش بود و کاری از دستش بر نمی آمد. با این حال گزارشگر معروف بازی اشاره ای به این موضوع در حین گزارش کرد که بی فایده بود.

ظاهرا در دستور کار مسوولان برگزاری مراسم بود که افراد بدون آی دی کارت را روی سکوی قهرمانی راه ندهند اما حضور فرزندان بازیکنان پرسپولیس در این جشن و جا ماندن هانی نوروزی باعث ناراحتی این بازیکن و خانواده مرحوم نوروزی شد. پس از پایان مراسم هم هانی نوروزی پست تلخی روی صفحه شخصی اش منتشرکرد و نوشت:" همه بچه هایی که بابا داشتند رفتند روی سکوی قهرمانی اما من..."

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید