محسن مهره محوری پرسپولیس مقابل لخویا

جلسه خصوصی برانکو با مسلمان

برانکو برای بازی با لخویا تصمیم خود را گرفته و می خواهد بخشی از وظایف کمال را به مسلمان بدهد.

ساعت 00:57 چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت
 #

 به گزارش رادنیوز، در غیاب کمال کامیابی نیا که بازی با لخویا را از دست داده، برانکو از شهاب کرمی به عنوان هافبک دفاعی و تخریب چی استفاده می کند اما بخشی از وظایف کمال را به محسن مسلمان سپرده و باتوجه به آمادگی بدنی و انگیزه بالای محسن، نقش محوری بازی را به محسن می سپارد.

 برانکو طی دو روز گذشته دو بار با مسلمان به شکل سرپایی و خصوصی جلس گذاشته و وظایف جدید او را گوشزد کرده است.

 محسن در تقابل با لخویا وظیفه دارد به بازی سرعت بدهد و از تجمع هافبک های حریف در مرکز زمین خوداری کند تا جای خالی کمال به چشم نیاید!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید