مسلمان و علیپور سند رفاقت خود را منتشر کردند

آشتی شبانه محسن و علی از ترس آقا کریم

محسن مسلمان و علی علیپور که شاهد اخراج پیام صادقیان و رامین رضاییان و ... به دلیل سرپیچی از فرمان باقری بودند، خوب می دانند آقا کریم با کسی شوخی ندارد!

ساعت 00:50 پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت
 #

 به گزارش رادنیوز، تنها ساعتی پس از این که محسن مسلمان و علی علیپور در تمرین پرسپولیس با هم جر و بحث کردند و در ادامه این جر و بحث، کریم باقری سر علیپور داد کشید تا این مهاجم با گریه تمرین پرسپولیس را ترک کند، این دو بازیکن از ترس کریم باقری با هم آشتی کردند و بلافاصله سند آشتی را هم در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند تا مورد خشم آقا کریم قرار نگیرند.

 آقا کریم تا به حال باعث اخراج پیام صادقیان و رامین رضاییان از پرسپولیس شده و مسلمان و علیپور هم برای این که به سرنوشت پیام و رامین دچار نشوند، شبانه آشتی کردند و حتی با هم در چت تلگرام قرار گذاشتند فردا از کریم باقری هم عذرخواهی کنند.

 در تمرین دیروز پرسپولیس، مسلمان و علیپور با هم جر و بحث کردند که با تذکر باقری، مسلمان خیلی زود آرام شد اما علیپور استوک خود را با عصبانیت به زمین کوبید و باقری هم سر او فریاد زد دفعه آخریت باشه از این اداها در می آوری!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید