توقع از مردی که مقابل سیاسیون ایستاد

آقای وزیر، پرسپولیس را به چسبیده ها نسپار

چسبیده ها و امتحان پس داده های مردود که منافع خود را در بازگشت به مجموعه سرخ می بینند، به هر قیمتی در پرسپولیس پست و مقام می خواهند توقع این است که وزیر مقابل آنها کوتاه نیاید!

ساعت 01:58 چهار شنبه ۱۰ تیر
 #

  به گزارش رادنیوز، در روزهایی که پرسپولیس به آرامش نیاز دارد تا به ساحل نجات برسد، همان هایی که وقتی در مجموعه سرخ پست و مقام داشتند عالم و آدم را به سکوت دعوت می کردند و می گفتند هیچ کس انتقاد نکند تا ما تیمداری کنیم، قهرمان هوچی گری و جنجال شده اند و می کوشند با حمله به اینستاگرام رییس جمهور، راه اندازی تجمع های خیابانی و البته چند نفره (!) وزارت ورزش را تحت تاثیر قرار بدهند تا شاید دوباره منصبی در مجموعه سرخ بگیرند و منافع به خطر افتاده خود را زنده کنند.

 یکی از این افراد آدم اجیر کرده و می کوشد با هزینه های فراوان هر طور شده به پرسپولیس برگردد اما در این شرایط چشم امید دلسوزان واعی پرسپولیس به وزیر ورزش است که اجازه ندهد اعضای هیات مدیره پرسپولیس تحت تاثیر این جوسازی ها قرار بگیرند و مدیرعاملی باشگاه را به چسبیده های مردود تعارف بزنند.

 از وزیری که محکم مقابل سیاسیون ایستاد و به چهره های سیاسی حاضر در ورزش گفت وقت آن رسیده کسب شهرت و بهره برداری تبلیغاتی از ورزش را تمام کنید و بروید و ورزش را به مدیران ورزشی بسپارید تا فرزندان ورزش جای فرزند خوانده ها را بگیرند، توقع می رود مقابل چسبیده ها هم کوتاه نیاید.

 از محمود گودرزی انتظار داریم به هیات مدیره پرسپولیس هشدار بدهد به هیچ وجه از هیاهو و جنجال چسبیده ها نترسند و آنها را در پرسپولیس سهیم نکنند!

 حقیقاتش از افکار بسته و دنیای کوچک برخی اعضای هیات مدیره می ترسیم اما به وزیر ورزش امیدواریم و می دانیم مردی که مقابل قدرت های سیاسی ایستاد، تسلیم چسبیده ها نمی شود، یعنی نباید بشود!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید