جواب باشگاه پرسپولیس به مدیربرنامه های کفشگری؛

سپاهان 2 میلیارد بدهد و مهرداد را ببرد!

لابد می دانید یکی دو روزقبل مدیربرنامه های مهرداد کفشگری برای گرفتن رضایتنامه این بازیکن به دفترباشگاه پرسپولیس رفت و با عصبانیت آنجا را ترک کرد.

ساعت 09:55 چهار شنبه ۱۰ تیر
 #

به گزارش رادنیوز، طرف بلافاصله پس ازخروج ازباشگاه روبه خبرنگاران کرده و گفت که کفشگری دیگردرتمرینات پرسپولیس شرکت نمی کند و...

البته بلافاصله پس ازاین اتفاق برانکو با کفشگری تماس گرفت و او را با وجود داشتن پیشنهاد ازسپاهان راضی به ماندن کرد. همچنین خود کفشگری نیزاعلام کرد مدیربرنامه هایش کمی تند رفته است.

اما بشنوید ازآنچه که باعث عصبانیت مدیربرنامه های مهرداد کفشگری شد. با توجه به اینکه این بازیکن یکسال دیگربا پرسپولیس قرارداد دارد مسوولین این باشگاه به مدیربرنامه های کفشگری گفته اند اگرسپاهان این بازیکن را می خواهد 2 میلیارد تومان بدهد و مهرداد را ببرد که درگیری لفظی طرفین را به دنبال داشته است.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید