صحبت های در گوشی مهدی رحمتی با حامد لک/فیلم

پس ازاتمام نیمه اول مسابقه بین استقلال و صبای قم حامد لک به سمت مهدی رحمتی رفت و ضمن خوش و بش با هم حرفهایی در گوشی زدند.

ساعت 09:59 شنبه ۲۸ آذر
 #

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید