وقاحت عجیب و غریب در باشگاه پرسپولیس؛ تهدید طلبکاران!

حمیدرضا گرشاسبی سرپرست پرسپولیس در تهدیدی عجیب گفت اگر طلبکاران باشگاه، شکایتشان را پس نگیرند، اسامی آنان را افشا خواهد کرد.

ساعت 12:15 دو شنبه ۳ اردیبهشت
 #

به گزارش رادنیوز، فوتبال ایران یکی از عجیب‌ترین مکان‌های دنیاست که همه چیز در آنجا وارونه به نظر می‌آید. در دنیای واقعی بدهکار کسی است که باید پولی را به طلبکار بدهد. اما به نظر می‌رسد در دنیای وارونه طلبکار، باید به بدهکار طلبش را بپردازد وگرنه تهدید می‌شود.

این اتفاق وارونه امروز در پرسپولیس افتاد و سرپرست این باشگاه طلبکاران را تهدید کرد!

گرشاسبی گفته: «خطر جدی که باشگاه پرسپولیس را تهدید می‌کند، یکی، دو پرونده است که با کنفدراسیون فوتبال آسیا مکاتبه کرده‌اند و وکیل هم گرفته‌اند و این مسئله ما را در خطر قرار داده است. ما به این افراد اعلام کرده‌ایم که شکایت خودشان را پس بگیرند و به باشگاه بیایند تا توافق کنیم تا بلکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و امیدوارم که این کار را انجام دهند و کاری نکنند که مجبور شویم اسامی این افراد را رسانه‌ای کنیم. اگر این‌کار را نکنند، هواداران میلیونی پرسپولیس آسیب جدی خواهند دید؛ چراکه پرسپولیس دچار مشکل می‌شود. در آن صورت ما مجبوریم برخلاف میل باطنی نام این افراد را رسانه‌ای کنیم تا مردم همه چیز را متوجه شوند.»

جالب است ایشان برای تهدید طلبکاران از نام هواداران نیز سوءاستفاده کرده تا به نوعی آنها را رو در روی کسانی که به حق از این باشگاه طلب دارند، قرار دهد.

بالاخره اینجا فوتبال ایران است و همه چیز وارونه!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید