پشت پرده جدایی رضا چلنگرازجمع سرخپوشان

پرسپولیس مترجم دلسوز نمی خواهد!

گرچه دلیل استعفای رضا چلنگرازباشگاه پرسپولیس مشکلات قلبی اعلام شد اما شنیدیم این کناره گیری دلایل دیگری داشته است.

ساعت 10:47 دو شنبه ۲۲ تیر
 #

به گزارش رادنیوز، برخی افراد درباشگاه پرسپولیس که ظاهرا وظایفی فراترازآنچه باید داشته باشند دارند این مترجم دلسوز را موی دماغ خود می دیدند!

دوستان که خیلی دوست داشته و دارند به جای برانکوتصمیم گرفته و بازیکن بخرند تصورمی کردند رضا چلنگرمانع بزرگی است. شاید هم حق با آنها بوده باشد. بنابرشنیده ها هربازیکن بنجل یا پرحاشیه ای که آقایان معرفی می کردند بلافاصله برانکو ازچلنگراستعلام می گرفت و همین اتفاق باعث شد به فکرحذف این مترجم بیفتند.

این افراد ابتدا به زبان انگلیسی با برانکو به گفت و گو نشستند و وقتی به اهداف خود نرسیدند دستورجدایی محترمانه (!) رضا چلنگررا صادرکردند. متوجه شدید که؟!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید