پس پیوستن به پرسپولیس

صادقیان تلفنی به مسلمان تبریک گفت

با وجود آن که پیام صادقیان به نفت تهران پیوسته اما دل این بازیکن کماکان با پرسپولیس است و به تازگی به محسن مسلمان هم تبریک گفته است.

ساعت 10:55 دو شنبه ۲۲ تیر
 #

به گزارش رادنیوز، صادقیان که فصل گذشته و پس اززمزمه های پیوستن محسن مسلمان به استقلال تهران با دوست صمیمی اش قهرکرد و این اتفاق را به شبکه های مجازی کشاند به تازگی طی تماسی تلفنی به این هافبک چپ پا بابت رفتن به پرسپولیس تبریک گفته است.

البته پیام صادقیان که روزهای کم حاشیه تری را درتمرینات نفت تهران سپری می کند چندی پیش با کمال کامیابی نیا بازیکن جدید پرسپولیس هم تماس گرفته و ازاین هافبک تازه وارد سرخپوشان خواست تا شماره 11 او را بپوشد و درصفحه شخصی اش هم ازهواداران پرسپولیس درخواست کرد ازکامیابی نیا درلیگ پانزدهم حمایت کنند.

به نظرمی رسد پیام صادقیان با درس گرفتن ازاتفاقات گذشته به بازیکن تازه ای درنفت تهران تبدیل شده باشد و امیدواریم او را چشم نزده باشیم!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید