اف 14 باز هم خوش درخشید

محمد ابراهیمی قاتل آبی پوشان تهرانی!

ساعت 21:19 پنج شنبه ۳۱ فروردین

محمد ابراهیمی گلزن بازی حساس امروز را باید قاتل استقلال تهران نامید که با گل دقیقه 88 خود باعث شد آبی پوشان دست خالی تبریز را ترک کنند.