دربی خوزستان را استقلال برد

خبربدی که در عمان به طارمی رسید؛ گلزنی ساسان انصاری!

ساعت 21:22 پنج شنبه ۳۱ فروردین

استقلال خوزستان دربی شهراهواز را با نتیجه سه بریک برابرفولاد برنده شد اما یکی از شاگردان نعیم سعداوی به خواسته اش رسید!