خبری که فعلا سانسور شده است!

حذف امیر رضا خادم از وزارت ورزش و جوانان

ساعت 01:57 پنج شنبه ۱۹ اسفند

منابع نزدیک به وزارت ورزش می گویند امیر رضا خادم دیگر معاون وزیر نیست!