تلاش سرمربی برای استراحت اجباری کاپیتان

منصوریان به رحمتی؛ به خاطر من به تبریز نیا!

ساعت 00:48 چهار شنبه ۳۰ فروردین

رحمتی جفت پایش را در یک کفش کرده و می خواهد با استقلال به تبریز برود اما منصوریان در تلاش است رحمتی را از این سفر منصرف کند.