دلخوری کاپیتان پرسپولیس شدیدتر از این حرف هاست

سید جلال به خوردبین: محمود خان! به این بچه ها بگو سمت من نیایند...

ساعت 22:22 سه شنبه ۲۹ فروردین

به نظر می رسد دلخوری سید جلال حسینی از حسین ماهینی، مهدی طارمی، کمال کامیابی نیا، محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده بیشتراز این حرف ها باشد که به زودی آشتی کند!