مدیرعامل پرسپولیس به جای وزارت از شهرداری تشکر کرد!

تبلیغ عجیب طاهری برای قالیباف

ساعت چهار شنبه ۳۰ فروردین

بعد از قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و در جریان گفت و گوهای فاتحانه مدیرعامل باشگاه اتفاقی رخ داد که از چشم تیزبین منتقدین پنهان نماند.