کشتی گیرروس درحسرت مبارزه مجدد با نابغه ایرانی

تعجب انورگودیف: چرا حسن یزدانی به 86 کیلو صعود کرد؟!

ساعت 21:20 چهار شنبه ۲۷ بهمن

انورگودیف دارنده مدال نقره المپیک 2016 ریو به تازگی ازصعود حسن یزدانی رقیب ایرانی اش به وزن 86 کیلو به شدت تعجب کرده است!