مدیران ماشین سازی تبریزرضایت دادند

آندو درترکیب اصلی استقلال تهران درهفته هفدهم!

ساعت 10:00 چهار شنبه ۲۲ دی

همان طورکه ازقبل هم پیش بینی می شد اعضای هیأت مدیره باشگاه ماشین سازی تبریزبالاخره موافقت خود را برای جدایی آندرانیک تیموریان اعلام کردند.