چرا قرارداد کاپیتان تمدید نمی شود؟

سید جلال دو ساله می خواهد ببندد، پرسپولیس یک ساله!

ساعت 00:25 یک شنبه ۲۹ اسفند

درحالی که مدتی است بحث توافق پرسپولیسی ها برای تمدید قرارداد سید جلال حسینی به گوش می رسد اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.