آمار تکان دهنده از بنگاه های شرط بندی اینترنتی در ایران

سه میلیارد تومان شرط بندی روی نتایج فوتبال در گیلان / دستگیری قمار بازها به تهران هم کشیده می شود

ساعت 23:59 دو شنبه ۲۰ دی

با دستگیری هفت نفر از کسانی که در گیلان شرط بندی روی نتایج فوتبال را به صورت اینترنتی مدیریت می کردند، موج تازه برخورد با قمار بازان فوتبالی به راه افتاد.

همین را می‌خواستیم، همین را می‌خواهیم

روی قول تاج می‌شود حساب کرد / حمله رییس فدراسیون فوتبال به شرط بندها

ساعت 14:30 پنج شنبه ۴ آذر

مهدی تاج همان کاری را انجام داد که از یک رییس فدراسیون مقتدر و فوتبالی توقع می‌رود؛ مبارزه با فساد و شرط بندی...