برانکو دفاع وسط آسیایی می خواهد

مذاکرات مجدد با سعد ناطق عراقی آغاز شد!

ساعت 10:00 یک شنبه ۲۹ اسفند

ازگوشه و کنار شنیدیم باشگاه پرسپولیس به خواست برانکو مذاکرات مجددی را با سعد ناطق مدافع عراقی آغاز کرده تا او را برایر فصل آینده خریداری کند.