پس از مصاحبه تلویزیونی 5 پرسپولیسی

رامین رضاییان جواب تماس تلفنی فرشاد احمدزاده را نداد!

ساعت 10:00 چهار شنبه ۳۰ فروردین

فرشاد احمدزاده در جواب گزارشگربرنامه نود و سووالی مبنی بروصله ناجورپرسپولیس گفت:" داشتیم که رفت!" و این شوخی به رامین رضاییان برخورد.

منظور رامین چه بود؟

متلک رضاییان به نورمحمدی؛ آهای هواداران باز هم از این تهمت ها می زنند

ساعت 23:50 سه شنبه ۲۶ آبان

رامین رضاییان که بعد از بازی حذفی ذوب آهن و پرسپولیس متهم شده بود به تمارض، سکوت را شکست و جواب نورمحمدی را با متلک داد.