کاپیتان عذرخواهی ماهینی را رد کرد!

سیدجلال از برانکو هم شاکی است

ساعت 00:39 چهار شنبه ۳۰ فروردین

سیدجلال حسینی ساعتی پیش در اردوی پرسپولیس حسین ماهینی را به اتاق خودش راه نداد!