فردوسی پور نمی خواست در حق جوانان پرسپولیس نامردی کند

چرا عادل به سیدجلال تریبون نداد

ساعت 00:32 چهار شنبه ۳۰ فروردین

سیدجلال حسینی به شدت از دست عادل فردوسی پور دلخور است.

برای حفظ اتحاد و همدلی در آستانه بازی با پدیده مشهد

برانکو با سید جلال حسینی و حسین ماهینی جلسه گذاشت

ساعت 22:16 سه شنبه ۲۹ فروردین

امروز و در هتل المپیک تهران برانکو جلسه کوتاهی با سید جلال حسینی و حسین ماهینی برگزار کرد تا ضمن یادآوری حساسیت بازی با الهلال عربستان حاشیه ها را تمام کند.