چرا پیروزی 7 بر یک ایران 6 بر 2 ثبت شد؟

اشکانی می دانست فلاح ببرد هم بازنده است! / کشتی تشریفاتی برای کسب تجربه در رده بندی جام جهانی

ساعت 01:02 شنبه ۲۸ اسفند

علی اشکانی با این که می دانست جایگزین کردن کشتی گیر غیرقانونی است فلاح را به جای نوری به روی تشک فرستاد تا او تجربه کسب کند.