بازتاب عکسی که مجیدی به اشتراک گذاشت

در دنیای فرهاد ساعت چند است؟

ساعت 01:52 سه شنبه ۲۹ فروردین

در روزهایی که چهره های ورزشی سرشناس می کوشند با به اشتراک گذاشتن تصاویری از سیل آذربایجان و شهرهای اطراف با مردم داغدیده همدردی کنند، فرهاد مجیدی عکسی از خودش را منتشر کرده است.