نام نیک زرین نام در فوتبال ایران

همدوره های حبیب به قطعه نام آوران می روند

ساعت 23:43 دو شنبه ۲۰ دی

نصرالله عبداللهی، مهدی حاج محمد، هادی آهنگران، نصیر رحیمی و جمعی از دوستان صمیمی زنده یاد حبیب زرین نام پنج شنبه با حضور در بهشت زهرا بر سر مزار دوست قدیمی فاتحه می خوانند.