پس از اتفاقات اخیر در برنامه تلویزیونی نود

سید جلال اجازه می دهد طارمی پنالتی بزند؟!

ساعت 12:00 چهار شنبه ۳۰ فروردین

دربازی ماشین سازی تبریزو پرسپولیس تهران این سید جلال حسینی بود که وساطت کرد مهدی طارمی پنالتی بزند و 15 گله شود اما معلوم نیست امروز چنین اجازه ای بدهد!