پشت پرده پیام تشکرستاره آلکمارازجراح معروف ایرانی

پروفسورسمیعی جان مادرجهانبخش را نجات داد

ساعت 19:35 سه شنبه ۲۱ دی

علیرضا جهانبخش به تازگی با انتشارپیامی اززحمات پروفسورمجید سمیعی جراح سرشناس ایرانی ساکن آلمان قدردانی و تشکرکرد.