حالا شما هی بیلان ارائه کن برادر!

تلنگر علیرضا حیدری / در تهران مواد مخدر دم دست است، باشگاه ورزشی نیست

ساعت 00:38 سه شنبه ۲۹ فروردین

علیرضا حیدری تلنگری به مسوولان ورزش کشور زده که اگر خود را به خواب نزده باشند، برای بیداری شان کافی است.

دو رقیب قدیمی امروز رفیق شدند

علیرضا حیدری رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی شد، الدارکورتانیدزه نایب رئیس!

ساعت 09:55 شنبه ۲۲ آبان

درخبرها داشتیم که علیرضا حیدری به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی برگزیده شد و الدارکورتانیدزه گرجستانی هم به عنوان نایب رئیس!

رسول خادم دست به کار شد

بازگشت علیرضا حیدری به فدراسیون کشتی

ساعت 10:00 شنبه ۲۰ شهریور

این روزها و پس ازپایان المپیک 2016 و انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، رسول خادم فرصت بیشتری برای تغییرو تحولات پیدا کرده است.

فدراسیون کشتی هیچ قدمی بر نداشت

تلاش بیهوده منصوربرزگر برای بازگرداندن علیرضا حیدری

ساعت سه شنبه ۱۷ آذر

علیرضا حیدری با دلخوری فراوان ازنایب رئیسی فدراسیون کشتی کنارکشید و اعلام کرد که دیگرهرگز به این فدراسیون بازنخواهد گشت.

علیرضا کریمی فقط به پدیده روس ها باخت

جوان خوش استیل کرجی در راه علیرضا حیدری

ساعت 09:33 شنبه ۲۱ شهریور

علیرضا کریمی نماینده کرجی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان همه را ازدم تیغ گذراند و فقط یک کشتی را درنیمه نهایی به عبدالرشید سعدالله یف پدیده روس ها باخت.

قهرمان سابق جهان دلخوراست

شأن علیرضا حیدری را حفظ کنیم

ساعت 10:23 دو شنبه ۴ اسفند

زمانی که به مصاحبه اخیرعلیرضا حیدری پس ازرد دعوت فدراسیون کشتی برای حضوردرمسابقات جام شاهد را دیدیم متوجه دلخوری قهرمان سابق جهان شدیم.