بدشانسی های مدافع استقلال پایان ندارد

وریا غفوری تا پایان فصل خانه نشین می شود!

ساعت 09:00 یک شنبه ۲۹ اسفند

اغراق نیست اگر وریا غفوری را یکی از بدشانس ترین فوتبالیست های ایران نامید که با وجود اعتقاد کارلوس کی روش نمی تواند درتیم ملی بازی کند.