جزییات قرارداد سروش رفیعی با پرسپولیس

پانصد تومان روی میز، چهارصد تومان زیر میز/ سروش با پرسپولیس دو گانه بست!

ساعت 23:19 دو شنبه ۲۰ دی

سروش رفیعی امروز قرارداد چهار برگی با پرسپولیس را امضا کرد تا این قرارداد در هیات فوتبال و سازمان لیگ ثبت شود. او علاوه بر مبلغ قراردادش ، جرینگی بابت رضایتنامه پول می گیرد.