کشتی دیگر ورزش پهلوانی و جوانمردی نیست

این است مافیای روس! / در ایران هم داوری ها به نفع روسیه بود

ساعت 00:39 شنبه ۲۸ اسفند

نناد لالوویچ که با همدستی مافیای روس رییس اتحادیه جهانی کشتی شد، مثل عروسک در دست مافیای روس است.