دفاع چپ استقلال رفتنی شد

صمد مرفاوی به دنبال خرید میثم مجیدی است

ساعت 19:45 سه شنبه ۲۱ دی

همان طورکه پیش ترنوشتیم میثم مجیدی مدافع چپ مورد علاقه پرویزمظلومی نیزدرلیست مازاد علیرضا منصوریان قرارگرفت.