رفیعی در تهران ماند تا به کارهای پایان خدمت خود رسیدگی کند

امروز آغاز مذاکره رسمی پرسپولیس و سروش

ساعت یک شنبه ۱۹ دی

سروش رفیعی این بار برخلاف دفعات قبل که هر وقت همراه تیم ملی به تهران برمی گشت بلافاصله به شیراز می رفت تا حتی یک روز هم شده کنار خانواده باشد، در تهران ماند!