استقلال تهران دو میلیارد تومان ندارد

مرتضی تبریزی جانشین کاوه رضایی می شود

ساعت 11:00 چهار شنبه ۳۰ فروردین

قرارداد مرتضی تبریزی با ذوب آهن اصفهان در پایان فصل جاری به اتمام می رسد و گفته می شود این مهاجم با استقلالی ها به توافق رسیده است.