رفاقتی که بالاتر از همه چیز است

طارمی را مسلمان به اردوی تیم ملی رساند؟!

ساعت 00:22 یک شنبه ۲۹ اسفند

اززبان یکی از نزدیکان باشگاه پرسپولیس شنیدیم که محسن مسلمان هافبک تکنیکی سرخ پوشان تهرانی، مهدی طارمی را به هتل المپیک محل برپایی اردوی تیم ملی رسانده است!