پس از پایان مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس

محسن مسلمان و مهدی طارمی مدال خود را به هانی نوروزی دادند

ساعت 11:25 پنج شنبه ۳۱ فروردین

محسن مسلمان و مهدی طارمی که به شدت بابت شکسته شدن دل هانی فرزند هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس ناراحت بودند شب بازی با پدیده مدال قهرمانی خود را به این کودک بخشیدند.