به جای مانده از بازی های همبستگی کشورهای اسلامی

آذربایجان به کشتی گیر ایرانی پیشنهاد تغییر تابعیت دادند!

ساعت 10:00 دو شنبه ۸ خرداد

گرچه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی به پایان رسیده است اما کماکان اخبارحاشیه ای پیرامون این مسابقات که درآذربایجان برگزارشد به گوش می رسد.

کشتی آزاد باید به فکر 65 کیلوی دیگری باشد

میثم نصیری درآسیا هم همه را نومید کرد!

ساعت 21:35 شنبه ۲۳ اردیبهشت

میثم نصیری که درمسابقات المپیک 2016 ریو با حذف درمرحله اول همه را نومید کرده بود درقهرمانی آسیا هم ناکام نشان داد.

شانس آوردیم کشتی ورزش اول ماست

میثم نصیری در قصابی کار نمی کند، گوشت تن کشتی را می فروشد!

ساعت 01:51 یک شنبه ۲۲ اسفند

فیلم کوتاهی که از میثم نصیری در حال کار در قصابی پخش شد، تکان دهنده بود و دلخراش...

قابل توجه مدیران کشتی و ورزش

حمایت سازمان بسیج و بسیج ورزشکاران از میثم نصیری

ساعت 01:59 یک شنبه ۲۲ اسفند

بلافاصله پس از پخش فیلم کوتاهی از کار کردن میثم نصیری در قصابی، سازمان بسیج ورزشکاران برای حمایت از این قهرمان آستین بالا زد.