حسینی می خواست روی خط برنامه نود حرف بزند

دلیل عصبانیت سیدجلال فاش شد

ساعت 00:17 چهار شنبه ۳۰ فروردین

بازیکنان شوخ طبع پرسپولیس هرگز تصور نمی کردند شوخی شان با سیدجلال، او را تا این حد به هم بریزد.