چرا بعد ازعقد قرارداد زنگ زدند؟

ته دل پروین بابت شماره 7 سروش رفیعی ناراحت است!

ساعت 19:48 سه شنبه ۲۱ دی

اززبان یکی ازنزدیکان علی پروین شنیدیم که اسطوره پرسپولیس بابت دادن شماره 7 به سروش رفیعی تازه وارد به نوعی شاکی است.

حیف شد این بچه به این زودی رفت

پروین: اولادی به حقش درفوتبال نرسید

ساعت 11:30 پنج شنبه ۲ اردیبهشت

علی پروین اولین سرمربی مهرداد اولادی درتیم پرسپولیس بود که این روزها به شدت ازدرگذشت شاگرد جوانش متأثرو ناراحت است.