پس از مصاحبه تلویزیونی 5 پرسپولیسی

رامین رضاییان جواب تماس تلفنی فرشاد احمدزاده را نداد!

ساعت 10:00 چهار شنبه ۳۰ فروردین

فرشاد احمدزاده در جواب گزارشگربرنامه نود و سووالی مبنی بروصله ناجورپرسپولیس گفت:" داشتیم که رفت!" و این شوخی به رامین رضاییان برخورد.