پشت پرده پرسپولیسی شدن هافبک شیرازی تراکتورسازی

السیلیه قطرفقط 400 هزاردلاربه سروش رفیعی می داد

ساعت 09:00 چهار شنبه ۲۲ دی

سروش رفیعی درحالی که پیشنهادی ازتیم قطری السیلیه داشت اما درنهایت تصمیم گرفت به پرسپولیس تهران پیوسته و فوتبالش را درایران دنبال کند.