کاپیتان جام را بالا برد و کنار کشید

سید جلال با پرسپولیسی ها قهر بود؟!

ساعت 23:03 چهار شنبه ۳۰ فروردین

سید جلال حسینی که به عنوان آخرین پرسپولیسی روی سکوی قهرمانی رفته و جام را بالای سر برده بود بلافاصله کنار ایستاد و درعکس های دسته جمعی هم حاضر نشد.