سپاهان و ویسی تعارف را کنار گذاشتند

کرانچار جانشین گواردیولا شد!

ساعت 01:12 شنبه ۲۸ اسفند

رویه کج دار و مریز سپاهان و ویسی سرانجام با قطع همکاری طرفین به پایان رسید.

وقتی قانون را دل به خواه اجرا می کنند...

مگر نمی گفتند کرانچار الکلی است؟ / زلاتکو نوشخواری را کنار گذاشت و برگشت!

ساعت 01:21 شنبه ۲۸ اسفند

زلاتکو کرانچار در حالی به سپاهان برمی گردد که او را با نتایج عالی اش به جرم نوشخواری کنار گذاشته بودند.