وقتی قانون را دل به خواه اجرا می کنند...

مگر نمی گفتند کرانچار الکلی است؟ / زلاتکو نوشخواری را کنار گذاشت و برگشت!

ساعت 01:21 شنبه ۲۸ اسفند

زلاتکو کرانچار در حالی به سپاهان برمی گردد که او را با نتایج عالی اش به جرم نوشخواری کنار گذاشته بودند.