دربی خوزستان را استقلال برد

خبربدی که در عمان به طارمی رسید؛ گلزنی ساسان انصاری!

ساعت 21:22 پنج شنبه ۳۱ فروردین

استقلال خوزستان دربی شهراهواز را با نتیجه سه بریک برابرفولاد برنده شد اما یکی از شاگردان نعیم سعداوی به خواسته اش رسید!

فولاد خوزستان 2 ... گسترش فولاد تبریز2

ساسان انصاری پس از62 روز گل زد!

ساعت 17:42 پنج شنبه ۲۸ بهمن

دو تیم فولاد خوزستان و گسترش فولاد تبریزدرحالی به مصاف یکدیگررفتند که تساوی به درد هیچ کدام نمی خورد اما با این حال به رغم تلاش فراوان نتیجه 2 بر2 درپایان به ثبت رسید.