جدول کامل بوندسلیگا آلمان 18-2017

رتبه تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 آگزبورگ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 فرایبورگ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 هانوفر 0 0 0 0 0 0 0 0
4 بایرلورکوزن 0 0 0 0 0 0 0 0
5 بایرن مونیخ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 اشتوتگارت 0 0 0 0 0 0 0 0
7 دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0
8 شالکه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 فرانکفورت 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ماینتس 0 0 0 0 0 0 0 0
11 مونشن گلادباخ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 هافنهایم 0 0 0 0 0 0 0 0
13 هامبورگ 0 0 0 0 0 0 0 0
14 لایپزیگ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 هرتابرلین 0 0 0 0 0 0 0 0
16 وردربرمن 0 0 0 0 0 0 0 0
17 وولفسبورگ 0 0 0 0 0 0 0 0
18 کلن 0 0 0 0 0 0 0 0